Продажа недвижимости - Латвия - 2199 предложений

Предложения

Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
€ 52 500
Продажа
Латвия
Юрмала
Цена за 1 кв.м
€ 2 807
Площадь:
18.70m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 66 900
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 000
Площадь:
33.45m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 67 580
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 000
Площадь:
33.79m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 69 200
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 000
Площадь:
34.60m2
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
€ 70 400
Продажа
Латвия
Юрмала
Цена за 1 кв.м
€ 2 193
Площадь:
32.10m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 71 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 919
Площадь:
37m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 73 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 872
Площадь:
39m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 73 420
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 000
Площадь:
36.71m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 76 180
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 027
Площадь:
37.59m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 76 180
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 027
Площадь:
37.59m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 77 690
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 852
Площадь:
27.24m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 79 800
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 822
Площадь:
43.80m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 82 250
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 440
Площадь:
57.10m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 83 300
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 000
Площадь:
41.65m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 85 090
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 629
Площадь:
32.37m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 86 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 755
Площадь:
49m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 87 500
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 676
Площадь:
52.20m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 88 200
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 450
Площадь:
36m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 89 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 060
Площадь:
43.20m2
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
€ 89 900
Продажа
Латвия
Юрмала
Цена за 1 кв.м
€ 2 497
Площадь:
36m2
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
House (villa) in Jurmala, Latvia
€ 90 000
Продажа
Латвия
Юрмала
Цена за 1 кв.м
€ 750
Площадь:
120m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 90 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 250
Площадь:
40m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 90 480
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 400
Площадь:
37.70m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 90 620
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 000
Площадь:
45.31m2
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
€ 91 740
Продажа
Латвия
Цена за 1 кв.м
€ 1 390
Площадь:
66m2
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
House (villa) in , Latvia
€ 92 000
Продажа
Латвия
Цена за 1 кв.м
€ 575
Площадь:
160m2
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
Apartment in , Latvia
€ 92 000
Продажа
Латвия
Цена за 1 кв.м
€ 667
Площадь:
138m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 92 390
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 762
Площадь:
33.45m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 95 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 852
Площадь:
51.30m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 95 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 879
Площадь:
50.57m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 96 590
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 2 676
Площадь:
36.09m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 96 660
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 800
Площадь:
53.70m2
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
Apartment in Jurmala, Latvia
€ 96 900
Продажа
Латвия
Юрмала
Цена за 1 кв.м
€ 2 662
Площадь:
36.40m2
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
Apartment in Riga, Latvia
€ 97 000
Продажа
Латвия
Рига
Цена за 1 кв.м
€ 1 796
Площадь:
54m2
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
€ 97 010
Продажа
Латвия
Рига
Площадь:
60m2, 2 комнаты
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
€ 97 388
Продажа
Латвия
Рига
Площадь:
59m2, 2 комнаты
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
€ 97 555
Продажа
Латвия
Рига
Площадь:
60m2, 2 комнаты
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
€ 97 680
Продажа
Латвия
Рига
Площадь:
52m2, 2 комнаты
€ 97 680
Продажа
Латвия
Рига
Площадь:
66m2, 2 комнаты
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
Commercial real estate in Riga, Latvia
€ 99 450
Продажа
Латвия
Рига
Площадь:
58m2, 2 комнаты